Chilli and lasse larsen dating

Begge stykkene behandler flyktningkrisen, og tar opp temaer som grenser, hvordan vi forholder oss til flyktningene når de kommer og politisk retorikk.

I en anmeldelse av Festning Europa tolker Minervas Kristian Meisingset stykket som et forslag om å rive alle grenser og åpne for at alle flyktningene kan komme til Europa.

Politisk kan være så mye forskjellig – politisk for hvem? Å se begrepet under ett, forminsker det til noe som er mindre enn det er og begrenser mulighetene. Men for meg gir det ikke mening å snakke om ett, og kun ett, politisk budskap. Mitt ønske er å sette ulike tanker og resonnement opp mot hverandre.

Jeg vil ta opp problemstillinger knyttet til flyktningkrisen, men jeg verken kan eller vil komme med ett svar eller en løsning.

Men kanskje vil tilskueren etter forestillingen ha noen nye tanker eller ønsker å endre noe.

Da ligger det politiske potensiale i tilskuerens blikk og tolkning, ikke som et bestemt budskap fra teatret. Men jeg mener han hopper over et viktig poeng, og det er at alle utsagn på en scene er performative.

chilli and lasse larsen dating-56chilli and lasse larsen dating-47

Hvis det ikke er det, spiller teateret bort en viktig mulighet til å være viktig og relevant. – Svaret er ja – teateret jobber slik, og jeg jobber slik.

I det møtet oppstår det noe nytt hos publikum, noe som man i beste fall ikke hadde sett eller tenkt før.

Hvis noen i salen ser sine egne og andres holdninger i en ny sammenheng, er det bra.

Jeg har ikke som hovedmål å endre tilskuerens politiske holdninger.

Da finnes det mer effektive arenaer, for eksempel partipolitikken.

Leave a Reply